سرویس و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی|سرویس و تعمیر اسپکتروفتومتر|سرویس و تعمیر سانتریفیوژ|سرویس و تعمیر اسپکتروفتومتر uv|سرویس و تعمیر جذب اتمی|سرویس و تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار|سرویس و تعمیر ترازو آزمایشگاهی|سرویس و تعمیر اسپکتروفتومتر هک|سرویس و تعمیر ترازو رطوبت سنج|سرویس و تعمیر میکروسکوپ|سرویس و تعمیر سانتریفیوژ اولترا|سرویس و تعمیر ترازو آنالیتیکال|سرویس و تعمیر میکروسکوپ الکترونی|سرویس و تعمیر اسپکتروفتومتر واریان|سرویس و تعمیر سانتریفیوژ تحقیقاتی|سرویس و تعمیر فلیم فتومتر|سرویس و تعمیر سانتریفیوژ صنعتی|سرویس و تعمیر ترازو آنالیز حرارتی|سرویس و تعمیر جک بتن شکن|سرویس و تعمیر کوره آزمایشگ... ادامه

برترین گروه ها

خدمات

محصولات

دی آزمون تعمیرگاه تجهیزات آزمایشگاهی،تعمیر اسپکتروفتومتر،تعمیر جذب اتمی،تعمیر ترازو رطوبت سنج،تعمیر سانتریفیوژ،تعمیر میکروسکوپ،سرویس اسپکتروفتومتر
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : مرکز سرویس و تعمیرات تخصصی تجهـیزات آزمایشگاهـی، تعمیر سیستمهای کروماتوگرافی، تعمیر سیستمهای اسپکتروسکوپی، تعمیر سیستمهای آنالیز حرارتی، تعمیر اولترا سانتریفیوژ، تعمیر اسپکتروفتومترUV - VIS ، تعمیر جذب اتمی، تعمیر GC، تعمیر دیپ فریزر، تعمیر ترازو آزمایشگاهی، تعمیر پلاریمتر، تعمیر رفراکتومتر، تعمیر ترازو رطوبت سنج، تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار، تعمیر فریز درایر، تعمیر فلیم فتومتر، تعمیر فلورسانس، تعمیر FTIR، تعمیر HPLC ، تعمیر GC ، تعمیر NMR ، تعمیر GC/MS، تعمیر ICP ، تعمیر XRF ، تعمیر XRD، تعمیر اتمیک ابزوربشن AAS
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-88882385
محصولات و خدمات